2020

2020

Wezwanie I do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkady Sobieskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

W imieniu Spółki:

Aleksander Walczak

Prezes Zarządu

Wezwanie II do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkady Sobieskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

W imieniu Spółki:

Aleksander Walczak

Prezes Zarządu

Wezwanie III do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkady Sobieskiego Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  

Dokumenty akcji należy składać do dnia 31 grudnia 2020 roku w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

 

W imieniu Spółki:  

Aleksander Walczak 
Prezes Zarządu komplementariusza

Wezwanie IV do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkady Sobieskiego Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać do dnia 31 grudnia 2020 roku w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. 

W imieniu Spółki:

Aleksander Walczak

Prezes Zarządu komplementariusza

Wezwanie V do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą Arkady Sobieskiego Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywamy Państwa jako akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

W imieniu Spółki: 

Aleksander Walczak

Prezes Zarządu komplementariusza